Uzdatnianie wody

waterclean

Systemy filtracyjne

Podwójny, automatyczny filtr koszowo -siatkowy dn 40

Sterowany sterownikiem SPS filtr koszowo - siatkowy gwk DN 40, przeznaczony jest do pracy w wodnych obiegach chłodzących i może zostać zainstalowany na zasilaniu lub powrocie. Jego kompaktowa budowa jest stworzona do zagwarantowania wody o odpowiedniej jakości w procesach wtrysku.
 
Do dyspozycji mamy paletę różnej dokładności filtrowania (standardowo jest 200 μm), co spełnia wysokie wymagania dotyczące jakości wody obiegowej w układzie. Rdza oraz pozostałe nieczystości stałe, zebrane zostaną we wkładzie koszowo- siatkowym o dużej powierzchni. Do zatrzymania cząstek żelaza w filtrze służy silny magnes zamontowany w filtrze.
 
Zapobiega to osadzaniu się cząstek stałych w rurociągach oraz innych elementach systemu chłodzenia. Filtr posiada dwie części. Jedna część filtra jest w trybie roboczym, podczas gdy druga jest czyszczona lub po czyszczeniu jest w pozycji Stand-by. Dzięki temu możliwe jest czyszczenie wkładu koszowego filtra, bez zatrzymywania systemu chłodniczego. Przełączanie filtra na część filtra z czystym wkładem filtrującym następuje automatycznie. 
 
Aby zapewnić trwałą pracę urządzenia, standardem jest jego wykonanie ze stali nierdzewnej i elementów odpornych na korozję.
 

 

 

Zintegrowany system sterowania
Za pomocą pomiarów ciśnień i określeniu ich różnicy, definiowany jest stopień zabrudzenia wkładu koszowo- siatkowego, a parametry te przekazywane są do sterownika SPS w szafie sterowniczej filtra. Możliwe jest również przekazanie tych parametrów przez stycznik wolno potencjalny do centralnej jednostki nadzoru konserwacyjnego (możliwa jest również wizualizacja lub alarmowy sygnał świetlny). Dzięki temu praca filtra jest transparentna i łatwa do kontroli. Określenie stopnia zabrudzenia filtra, oraz zakres tolerancji, ustawiany jest indywidualnie, aby można było się dopasować do warunków produkcyjnych.

Dzięki stosowaniu filtrów, niebezpieczeństwo awarii oraz zatrzymania produkcji w wyniku zablokowanych kanałów, zostaje już wcześniej wyeliminowane. 


Automatyczny filtr koszowo siatkowy DN 40 posiada:


  • 2 obudowy filtra (zainstalowane równolegle)
  • 2 jednostki przełączeniowe (automatyczne)
  • 2 separatory magnetyczne
  • konsolę ze stali szlachetnej
  • szafę sterowniczą
  • jednostkę sterującą do przełączania automatycznego
  • zintegrowany nadzór (ciśnieniowy włącznik różnicowy) 

 
Wszystkie elementy urządzenia wykonane są materiałów odpornych na korozję, a jego ważniejsze elementy, ze  stali nierdzewnej. Urządzenie kompletnie zmontowane.

Wzrost
produktywności
zmniejszyć
koszty produkcji
Wysokie
Bezpieczeństwo produkcji

waterclean

urządzenia te znajdują zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu: