teco

teco wh

Termostaty wodne do temperatury do 200 °C

 Jeśli duże ilości ciepła odprowadzane są przez relatywnie małe powierzchnie wymiany, to medium wodne jest znacząco lepsze od medium olejowego.

 

Aby przy takiej samej, średniej różnicy temperatury, pomiędzy ścianką formy i medium chłodzącym, można było odprowadzić taką samą ilość ciepła, to w porównaniu do wody, olej jako medium, potrzebowałby 4 do 5 kronie większej powierzchni wymiany, a to oznacza zwiększenie ilości kanałów chłodzących. Przy małych formach zastosowanie oleju jako medium, jest w praktyce nie do zrealizowania. 

 

Zastosowanie wody jako medium chłodzące, ma jeszcze tę zaletę, że przepływ medium przez formę, w porównaniu do oleju, jest 2 do 3 krotnie mniejsze.

Termostaty wody gorącej z grupy teco wh odpowiadają wymaganiom specjalnym, w zakresie temperatury medium do 200°C.

 

Pompy ze sprzęgłem magnetycznym, kontrola temperatury powrotnej medium wraz z możliwością jej ograniczenia, zintegrowane urządzenia kondensujące dla zaniechania uderzeń parą, kontrola poziomu za pomocą wbudowanego wysokociśnieniowego urządzenia uzupełniającego i stosowanej seryjnie funkcji rampy (stabilizacji) w celu łagodnego nagrzewania formy, podczas rozpoczynania produkcji, oraz funkcja odpowiedniego schładzania formy na zakończenie produkcji, gwarantują najwyższy stopień bezpieczeństwa produkcji.

 

Budowa modułowa części grzewczej oraz chłodzącej, umożliwia odpowiednie dopasowanie termostatu do każdego przypadku termostatowania formy.

Polepszenie
jakości detali
Minimalizacja
podłączeń mediów
Podwyższenie
bezpieczeństwa procesu

teco wh

urządzenia te znajdują zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu: