teco

teco tt/th

Termostaty olejowe do temperatury 350 °C

Przy temperaturze medium powyżej 200 °C z zasady stosuje się termostaty olejowe. Przy stosowaniu tych termostatów należy mieć na uwadze różne kryteria, które mają bezpośredni wpływ na budowę takiego termostatu.

Olej jako medium, w wysokich temperaturach, posiada tylko niewielką odporność na utlenianie. Jeśli dopuścimy do kontaktu oleju z otaczającym powietrzem, co dzieje się w tanich urządzeniach ze zbiornikami i pompami zanurzeniowym, doprowadzamy do wzrostu tlenu w medium, a tym samym do wzrostu jego lepkości. Medium staje się gęstsze, co prowadzi do spadku jego ilości przepływającego przez formę.

Ponieważ w takich "otwartych" obiegach, nie jest możliwy do zrealizowania zdefiniowany przepływ, posiadający funkcje kontroli, dodatkowe utlenianie oleju obniża niezbędną prędkość przepływu oleju przy grzałce, co może prowadzić przekroczenie dopuszczalnych temperatur filmu olejowego w tym miejscu. 

 

Efektem tego zjawiska,  jest tworzenie się nalotów lub nagaru o konsystencji smolistej w układzie termostatującym. Prowadzi to do rozkładu oleju oraz może prowadzić do zatykania kanałów, którymi ten olej przepływa.


Konsekwencją zbyt dużych oszczędności podczas inwestycji w termostaty jest produkcja wybrakowanych detali, przerwa w produkcji, oraz wysokie koszty naprawy, jeśli zdecydujemy się na zakup urządzeń nie przeznaczonych do pracy ciągłej z twardymi parametrami skrajnymi.

Polepszenie
jakości detali
Minimalizacja
podłączeń mediów
Podwyższenie
bezpieczeństwa procesu

teco tt/th

urządzenia te znajdują zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu: