teco

teco cw

Termostaty wodne o temp. od 0 do 25 °C

Ultrakompaktowe, efektywne rozwiązanie dla wody Zimnej

Ta opatentowana metoda chłodzenia form segmentowych o skomplikowanej budowie, sprawdziła się już wielokrotnie w praktyce. Problemy z chłodzeniem takich złożonych form, znane są każdemu konstruktorowi czy technologowi wtrysku. Bardzo często, nie jest możliwe doprowadzenie kanałów chłodzących w obszary dużego nagromadzenia materiału w detalu, w okolicach grubszych ścianek detalu, gdyż kolidowałyby one z kanałami wtryskowymi oraz elementami systemu wyjęcia detalu z formy.

W rezultacie,  obszary te nagrzewają się bardziej, co prowadzi do wydłużenia czasu chłodzenia detalu, problemów jakościowych detalu oraz problemów z wyjęciem detalu z formy. Całkowite obniżenie temperatury chłodzenia formy, prowadziłoby nieuchronnie do problemów jakościowych w innych obszarach detalu. Natomiast zastosowanie agregatów chłodniczych z mieszaniną wodno- glikolową jako medium chłodzącym o niskich temperaturach, praktycznie się nie stosuje się, gdyż jest ono nie ekonomiczne.

Dwa modele urządzenia rozwiązujące problem
Opatentowane przez gwk rozwiązanie w termostatach do zimnego termostatowania form, oparte jest na medium bezglikolowym, pracujących w zakresie od 0°C do 25°C. Oferowane są dwa modele urządzenia, które różnią się od siebie mocą chłodniczą oraz wielkością przepływu medium. Urządzenia wyposażone są w precyzyjne sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem wartości chwilowej i zadanej, posiada prostą obsługę za pomocą 1 przycisku, opcjonalnie interfejsy na panelu frontowym urządzenia, podłączenie zewnętrznego czujnika, okablowanie zabezpieczone przed zalaniem, oraz kabel zasilający wraz z wtyczką CEE. Urządzenie jest od razu gotowe do pracy. 

Wyposażenie Seryjne

Do bogatego wyposażenia seryjnego należy: tryb zatrzymania urządzenia w przypadku nieszczelności, opróżnianie formy, alarm akustyczny, automatyczne napełnianie oraz uzupełnianie, dodatkowa możliwość uzupełniania ręcznego wodą uzdatnioną, filtr zgrubny w obiegu chłodzącym oraz wykonanie wszystkich elementów będących w kontakcie z medium z materiałów odpornych na korozję.

Medium schładzane jest do niskich temperatur, bezpośrednio w urządzeniu zlokalizowanym blisko termostatowanej formy. Ciepło doprowadzane z formy przekazywane jest w urządzeniu do obiegu chłodzenia hydraulikę wtryskarki lub centralnego układu chłodzenia.

Urządzenia z serii teco cw produkowane są o różnej mocy chłodniczej, tak że znajdują zastosowanie nie tylko do chłodzenia określonych obszarów dużej formy, ale również mogą chłodzić całe formy o małej i średniej wielkości.

  • Precyzyjne sterowanie mikroprocesorowe
  • Jednoczesne wskazanie wartości chwilowej i zadanej
  • Prosta obsługa 1 przyciskiem
  • Zintegrowane wytwarzanie wody lodowej
  • Automatyczne uzupełnianie obiegu
  • Opróżnianie formy
Polepszenie
jakości detali
Minimalizacja
podłączeń mediów
Podwyższenie
bezpieczeństwa procesu
Obniżenie
kosztów energii

teco cw

urządzenia te znajdują zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu: