teco

teco cs

Termostaty wodne do temperatury do 160 °C

Obok rozwijania innowacyjnych, systemowych rozwiązań firma gwk ciągle rozszerza i modernizuje poszczególne termostaty, dopasowując się w ten sposób zmieniającymi się potrzebami rynkowymi i technicznymi.   

Sprawdzone termostaty teco cs, zostały zmodernizowane przez wbudowanie ekranu dotykowego z nowymi, zintegrowanymi funkcjami.

Aktualizacja standardów
Urządzenia te posiadają obecnie standardowo pomiar wielkości przepływu, którego wartość chwilowa wraz z temperaturą chwilową, na bieżąco, wyświetlana jest wraz z wartościami zadanymi na kolorowym ekranie. Wartości temperatury chwilowej przedstawiane są graficznie, w formie wybranej wcześniej w menu. Na stronie startowej, za pomocą symboli mogą zostać wybrane przydatne funkcje, jak nadzór nad przekraczaniem wartości granicznych, tryb wyłączenia urządzenia w przypadku nieszczelności itp. Suplementem zabezpieczającym urządzenie są podane w formie tekstowej, na stronach serwisowych, okresy konserwacji, oraz informacje dotyczące użytkowania urządzenia.

Termostaty teco cs, w zależności od konfiguracji, przeznaczone są do pracy z temperatura medium wynoszącym do 95°C/140°C/160°C. Wersja do 95°C występuje w trzech wariantach posiadających większą moc. Nowe, korzystne cenowo modele, przeznaczone są do  pracy z dużymi formami i posiadają moc grzewczą od 18 do 36 kW, moc chłodniczą od 50 do 120 kW oraz przepływ od 110 do 170 l/min.

 

 • Samo optymalizujący mikrosterownik gwk z wysoką dokładnością sterowania (Wersja 1)
 • Ekran dotykowy do wprowadzania, sterowania oraz nadzorem parametrów procesu (Wersja 1)
 • Intuicyjna płaszczyzna obsługi z przyjaznym dla użytkownika menu prowadzącym (Wersja 1)
 • Pomiar, wyświetlanie oraz kontrola wielkości przepływu (Wersja 1)
 • Zintegrowane informacje obsługowe i serwisowe (Wersja 1)
 • Zapis oraz odczyt parametrów procesu na karcie SD (Wersja 1)
 • Bezawaryjne, oszczędne sterowanie grzaniem SSR
 • Wskazanie temperatury powrotu medium (Wersja 1)
 • Ciągła kontrola parametrów procesu (Wersja 1)
 • Część elektryczna zabezpieczona przed zalaniem
 • Urządzenie gotowe do pracy, posiadające kabel zasilający oraz wtyczkę CEE


t-Version immer mit VNC-Server über Ethernet ermöglicht die komplette Bedienung und Verwaltung vom PC aus, auch über das Internet weltweit.

Polepszenie
jakości detali
Minimalizacja
podłączeń mediów
Podwyższenie
bezpieczeństwa procesu

teco cs

urządzenia te znajdują zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu: