tecma

tecma wd

Maszyny termostatujące z medium wodnym
do temperatury 150 °C, z chłodzeniem bezpośrednim

Zastosowanie chłodzenia bezpośredniego jest zawsze korzystne, jeśli przy niewielkich różnicach temperatury pomiędzy medium chłodzącym oraz wodą z centralnego układu chłodzenia, konieczne jest zastosowanie dużej mocy chłodniczej. W tym przypadku następuje doprowadzenie wody z centralnego układu chłodzenia bezpośrednio do obiegu chłodzącego formę. Absolutna niezawodność, wysoka dokładność regulacji, łatwa obsługa oraz korzystna relacja ceny do wartości urządzenia, są najważniejszymi kryteriami, które obok innych wielostronnych funkcji spełniać musi nowoczesna maszyn termostatująca z grupy teco wd.

 

Nasze maszyny termostatujące o budowie modułowej z grupy tecma wd, sprostają wielu wymaganiom jako urządzenia jedno oraz wieloobiegowe. Urządzenia z tej grupy posiadają moc grzewczą od 12 do 1000 kW, oraz max. możliwą moc chłodniczą aż do 3460 kW* i wydajność pomp max. do 300 m3/h. Są to imponujące parametry tych zaawansowanych maszyn termostatujących przeznaczonych do pracy z wodą do temp. 150°C. Urządzenia tecma wd znajdują również zastosowanie jako typowe urządzenia grzewcze lub chłodzące.

 

*)przy temperaturze wody chłodzącej 15° C, oraz przy temperaturze medium od 60° C do 220° C

Wszystkie urządzenia wyposażone są standardowo w ekran dotykowy:

  • Samo optymalizujący, sterownik gwk z interfejsami oraz wysoką dokładnością regulacji
  • Obsługa w wielu językach, za pomocą wyświetlacza dotykowego 3/5", alternatywnie z komputera przez Ethernet przez serwer VNC 
  • Ciągła kontrola parametrów procesu
  • Jednoczesne wskazanie wartości chwilowej i zadanej
  • Ustawiane wartości tolerancji temperatury zadanej
  • Funkcja rampy na krzywej zmiany temperatury
  • Zintegrowane informacje obsługowe i serwisowe
  • Zapis oraz odczyt parametrów procesu na karcie SD
  • Serwer VNC przez Ethernet
  • Prawa autorskie użytkownika na płaszczyźnie administratora
Polepszenie
jakości detali
Minimalizacja
podłączeń mediów
Podwyższenie
bezpieczeństwa procesu

tecma wd

urządzenia te znajdują zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu: