tecma

tecma tt/th

Maszyny termostatujące z medium olejowym do 400° C

Im wyższe są temperatury w procesie przetwórczym, tym wyższe wymagania powinny spełniać maszyny termostatujące. Wieloletnie doświadczenie w budowie maszyn termostatujących na medium olejowe do temperatury pracy 400°C sprawia, że jesteśmy traktowani priorytetowo u wielu naszych klientów, również w przypadku specjalnych zastosowań tych urządzeń, przede wszystkim jednak, w takich dziedzinach jak ekstruzja, lub przy termostatowaniu pras.

Bazą projektową dla naszych urządzeń, z grupy tecma tt/th, do pracy z medium do 400°C, jest norma DIN 4754. Konstrukcja oraz techniczne wyposażenie wszystkich maszyn z tej grupy, bazują na przepisach tej normy. Dokładne obliczenia temperatury medium przy ściankach kanałów formy, w połączeniu z kontrolą wielkości przepływu przez te kanały, gwarantują bezpieczną pracę w każdych warunkach. Standardem w tych urządzeniach jest filtr zamontowany na powrocie, oraz naczynie wyrównawcze z zimnym olejem, dla zaniechania szkód wywoływanymi utlenianiem oleju.

 

W zależności od zastosowania, oraz posiadanych mediów w zakładzie, grzanie oraz chłodzenie w procesie termostatowania może zostać zrealizowane w różny sposób. Jeśli np. obieg termostatujący ma być gazowy lub olejowy, to urządzenie może zostać wyposażone w bezpośrednie grzanie lub chłodzenie, a sterowanie odbywać się może za pomocą zaworów mieszających. Urządzenia tecma tt/th znajdują również zastosowanie jako typowe urządzenia grzewcze lub chłodzące.

Wszystkie urządzenia wyposażone są standardowo w ekran dotykowy:

  • Samo optymalizujący, sterownik gwk z interfejsami oraz wysoką dokładnością regulacji
  • Obsługa w wielu językach, za pomocą wyświetlacza dotykowego 3/5", alternatywnie z komputera przez Ethernet przez serwer VNC 
  • Ciągła kontrola parametrów procesu
  • Jednoczesne wskazanie wartości chwilowej i zadanej
  • Ustawiane wartości tolerancji temperatury zadanej
  • Funkcja rampy na krzywej zmiany temperatury
  • Zintegrowane informacje obsługowe i serwisowe
  • Zapis oraz odczyt parametrów procesu na karcie SD
  • Serwer VNC przez Ethernet
  • Prawa autorskie użytkownika na płaszczyźnie administratora
Polepszenie
jakości detali
Minimalizacja
podłączeń mediów
Podwyższenie
bezpieczeństwa procesu

tecma tt/th

urządzenia te znajdują zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu: