Urządzenia chłodnicze

skl/sklc/skw

Agregaty chłodnicze, wytwornice wody lodowej

Agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem i wodą

  • agregaty chłodnicze gwk z grupy skl, to wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem, ze skraplaczem zewnętrznym.
  • agregaty chłodnicze gwk z grupy sklc, to kompaktowe wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem ze zintegrowanym skraplaczem,
  • agregaty chłodnicze gwk z grupy skw, to wytwornice wody lodowej chłodzone wodą, które chłodzone są wodą z zewnętrznego układu.

Wszystkie te agregaty chłodnicze wyposażone są w jeden lub dwa kompresory śrubowe, przy czym regulacja ich mocy chłodniczej odbywa się bezstopniowo.

Agregaty chłodnicze chłodzone wodą z grupy skw, ze stosunkowo niewielką zawartością środka chłodniczego, pracują bardzo efektywnie i są stosowane przede wszystkim tam, gdzie do dyspozycji mamy wodę chłodzącą z wieży chłodniczej gwk, chłodni wentylatorowej gwk lub inwestor posiada możliwość pozyskania tanio wodę technologiczną o wyższych parametrach temperaturowych, niż wymaga to jego proces technologiczny. 

Optymalizacja kosztów produkcji
Przez zastosowanie specjalnego, wysokowydajnego parownika płaszczowo-rurowego, produkowanego w gwk, agregaty te znajdują zastosowanie w przemysłowych, energooszczędnych procesach chłodzenia. Zastosowanie modułu oszczędnościowego gwk, w połączeniu z zaawansowanym technicznie, elektronicznym zaworem rozprężnym, następuję łagodna regulacja parametrów kondensacji środka chłodniczego, a przez to wzrost efektywności agregatu.

 

Osiągane w ten sposób wysokie wartości EER (COP), oznaczają automatycznie niższe koszty produkcji. Przy optymalnym użytkowaniu, koszty eksploatacji tych urządzeń jest niższy o 35% od podobnych urządzeń dostępnych na rynku, oraz o 60% w przypadku wymiany starych agregatów chłodniczych na urządzenia gwk z tej grupy.

Wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz wysoka trwałość urządzeń
Przemysłowe, energooszczędne agregaty chłodnicze, mają zadanie odprowadzanie nadmiaru ciepła z urządzeń produkcyjnych. Odbywa się to przez celowe chłodzenie zimną wodą w określonych miejscach, w celu zwiększenia wydajności produkcji oraz jakości produkowanych detali. Agregaty chłodnicze gwk pracują na bezchlorowym, dostępnym na całym świecie środku chłodniczym R 134a. Wybór tego środka chłodniczego gwarantuje wysokie bezpieczeństwo produkcji, również przy wysokich temperaturach zewnętrznych. Idąc dalej, ciśnienia środka chłodniczego w obiegu chłodniczym urządzenia, są zdecydowanie niższe, niż w obiegach chłodniczych z innymi środkami chłodniczymi. Dzięki temu uzyskuje się niewielkie obciążenie elementów urządzenia oraz ich dużo mniejsze zużycie. Elementy urządzenia z mniejszym obciążeniem, mają znacznie większą żywotność, czego efektem jest dużo większa trwałość całego agregatu. 

 

  • Optymalizacja współczynnika EER
  • bezstopniowa regulacja mocy chłodniczej
  • łagodna regulacja ciśnienia skraplania środka chłodniczego
  • obniżenie kosztów eksploatacji o 35 - 60 %
Podwyższenie
bezpieczeństwa procesu
Obniżenie
kosztów energii
Produkcja chroniąca
środowisko naturalne
Wysokie
Bezpieczeństwo produkcji

skl/sklc/skw

urządzenia te znajdują zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu: