Urządzenia chłodnicze

Recykling-Energii

Odzysk ciepła

gwk-Recykling energii

Każda produkcja przemysłowa do wytwarzania produktów wymaga energii. Bardzo często energia elektryczna wprowadzana jest do procesu produkcyjnego jako ciepło, wykonuje pracę, po czym konieczne jest jej przekształcenie lub unicestwienie.

Zespół inżynierów procesowych gwk wykonuje analizy i obliczenia procesów produkcyjnych oraz wszystkich urządzeń chłodniczych i grzewczych, mając na celu zmniejszenie całkowitego zapotrzebowania zakładu na energię, przez wykorzystanie procesu recyklingu energii, obniżenia zapotrzebowania energetycznego w określonych punktach, przekształcanie energii lub jej jednoczesne, wielokrotne użycie a następnie sensowne unicestwienie.

Wynikiem tych prac jest oszczędność energii, prowadząca do obniżenia kosztów zakładu, oraz przyczynienie się do ochrony środowiska.

gwk- Pompa ciepła

Pompy cieplne gwk to agregaty chłodnicze, regulowane temperaturą schładzanej wody technologicznej i w pierwszej kolejności odprowadzające ciepło z maszyn produkcyjnych. W zimie ciepło to wykorzystywane jest do celów grzewczych, po tym, jak zostanie podniesiona temperatura medium, w której ta energia cieplna jest zgromadzona. W lecie, ciepło to, jest odprowadzane do otoczenia, przez umieszczone na zewnątrz kondensatory. Pompy cieplne wypełnione są czynnikiem chłodzącym R 134a i mogą ogrzewać wodę do celów grzewczych do 60 °C.
W celu całorocznego podgrzewania wody użytkowej, do kondensatora grzewczego podłączany jest kondensator wody użytkowej, umożliwiający jej podgrzewanie do temperatury maks. 70 °C. Kondensatory wody użytkowej są opcją wysoce uzasadnioną w każdym wodnym układzie chłodzenia z agregatem chłodniczym. Pompy ciepła, połączone z instalacjami wentylacyjnymi mogą w lecie chłodzić hale produkcyjne lub być wykorzystywane do procesów produkcyjnych np. chłodzenie powietrzem rozdmuchu folii.
W zimie natomiast, przez zastosowanie kondensatora grzewczego bezpośrednio w kanale centrali wentylacyjnej, ciepło z maszyn wykorzystywane jest do ogrzewania.

 

Obniżenie
kosztów energii
Redukcja
zużycie CO2
zmniejszyć
koszty produkcji
Produkcja chroniąca
środowisko naturalne

Recykling-Energii

urządzenia te znajdują zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu: