system integrat

integrat vario gt

Dynamiczne termostatowanie gniazda formującego za pomocą CO2

Całkiem nowe perspektywy oraz możliwości otwiera wyjątkowe termostatowanie dynamiczne za pomocą CO2. Przy grzaniu i chłodzeniu kompleksowych i cienkościennych obszarów form wtryskowych, ta nowa, chroniąca naturalne środowisko metoda, znajduje doskonałe zastosowanie. Przy zastosowaniu medium gazowego, podczas grzania i chłodzenia, zabrudzenie kanałów grzewczo -chłodzących w formie praktycznie nie występuje. Media gazowe oprócz szeregu pozytywnych własności, posiadają tę wadę, że ich przewodnictwo cieplne jest gorsze.

Dotyczy to przede wszystkim powietrza, które dla celów chłodniczych wykorzystywane jest w wyjątkowych przypadkach. CO2 jednakże, przy wykorzystaniu jego wszystkich możliwości, stanowi bardzo ciekawą alternatywę dla konwencjonalnego termostatowania wodnego.


Chłodzenie CO2 jest wystarczająco znane i wypróbowane. Wysoka entalpia parowania wtryskiwanego ciekłego gazu, połączona z temperaturą -76 °C, umożliwia efektywne przewodzenie ciepła. Przy chłodzeniu długich i cienkich lub wąskich części detali, metoda ta od lat znalazła już swoje zastosowanie. Nowością jest  tu niewątpliwie możliwość grzania, za pomocą gazowego CO2. W termostacie gwk vario gt, gazowy CO2 zostaje sprężony do odpowiedniego ciśnienia, oraz ogrzany. 

Medium to, w przeciwieństwie do wody oraz pary, jest stabilne również w wysokich temperaturach. Nie powoduje nalotów oraz korozji, posiada dobre właściwości przewodzenia ciepła, co powoduje, że doskonale nadaje się do termostatowania dynamicznego. Bezkonkurencyjnie wysoka różnica temperatur pomiędzy medium chłodzącym oraz grzewczym powoduje najkrótsze czasy cyklu.  

 

Nie można zapomnieć o pozytywnych aspektach w dziedzinie ochrony środowiska. Wykorzystywany tu CO2, jest produktem odpadowym w procesach chemicznych i już wcześniej trafiłby do środowiska naturalnego. Za pomocą metody opracowanej przez Linde, ISK oraz gwk, gaz ten, po uszlachetnieniu, wykorzystywany jest do termostatowania dynamicznego, w obszarach form trudno dostępnych, oraz przy formach bardzo skomplikowanych.

 

Należy mieć na uwadze fakt, że metoda ta, w odróżnieniu od wszystkich innych metod, nie ma wymagań dotyczących urządzeń chłodniczych, pogarszającej się jakości wody jako medium, temperatur, ciśnień oraz wielkości przepływu medium. Zastosowanie tej metody w procesach wtryskowych, z zastosowaniem form bez wodnych kanałów, w pomieszczeniach o wysokiej klasie czystości, jest na wyciągnięcie ręki. 

Reduce
Ciycle Time
Polepszenie
jakości detali
Minimalizacja
podłączeń mediów
Wzrost
produktywności

integrat vario gt

urządzenia te znajdują zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu: