system integrat

integrat vario cs/wh

Termostatowanie cykliczne wodą do 200 °C

Termostatowanie cykliczne, to metoda termostatowania polegająca na cyklicznej zmianie temperatury, zanana również od ponad 40 lat jako "termostatowanie zmiennotemperaturowe", której dynamiczny rozwój możemy obserwować dopiero dziś. Podstawą tak dynamicznego zainteresowania tą metodą dopiero w dzisiejszych czasach. jest wzrost wymagań jakościowych konsumentów (np.. brak widocznych granic podziału, różnice w połysku na powierzchni detalu oraz inne tego typu błędy powierzchni detalów), zastosowanie tworzyw sztucznych w nowych dziedzinach życia, oraz ogromny wzrost poziomu technicznego w starych obszarach zastosowań. 

 

Przy wyborze systemu termostatowania, należy wziąć pod uwagę, aby dopasowane było ono do późniejszego przeznaczenia wytwarzanych detali, oraz uwzględniało ono nakład techniczny w proces wytwarzania tych detali oraz ich nakład energetyczny.


gwk posiada systemy termostatujące dla wszystkich zastosowań, które przy małym wykorzystaniu energii osiągają szybkie czasy grzania i chłodzenia. Grupa termostatów vario cs/wh może pracować przy temperaturze wody do 200°C. System taki posiada budowę modułową i składa się najczęściej z trzech części.


Funkcję nagrzewania ścianek gniazda formującego narzędzia do wysokiej temperatury zadanej, przejmuje wodny termostat ciśnieniowy z max. temperaturą wody zasilającej do 200°C.

 

Gorące medium pompowane jest przez kanały chłodzące (termostatujące), blisko gniazda formującego, aż czujnik temperatury zasygnalizuje osiągnięcie niezbędnej temperatury zadanej ścianek narzędzia i da sygnał do rozpoczęcia fazy wtrysku. 

 

Chłodzenie ścianek narzędzia następuje za pomocą termostatu z wysokowydajnym wymiennikiem ciepła oraz porównywalnie niską temperaturą zasilania medium. Przez to zagwarantowane jest intensywne chłodzenie, które dopasowane jest do całego procesu. Faza chłodzenia rozpoczyna się po otrzymaniu sygnału z wtryskarki. Po tej fazie, narzędzie otwiera się i może nastąpić faza grzania dla następnego cyklu.


Przełączanie pomiędzy fazą grzania oraz chłodzenia następuje w jednostce przełączeniowej, zlokalizowanej przy formie wtryskowej. Wysoki wydatek energetyczny jaki zachodzi przy termostatowaniu konwencjonalnym, który wynika z naprzemiennego grzania i chłodzenia medium, został znacznie zredukowany, poprzez zastosowanie tej specjalnej jednostki przełączeniowej, umiejscowionej blisko formy. Wysokodynamiczny system sterujący zadba o precyzyjne przełączanie pomiędzy fazami.

Reduce
Ciycle Time
Polepszenie
jakości detali
Minimalizacja
podłączeń mediów
Wzrost
produktywności

integrat vario cs/wh

urządzenia te znajdują zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu: