system integrat

integrat direct

Modułowa regulacja przepływu wody do temp. 120 °C

Zbudowany modułowo, wieloobiegowy system regulacji przepływu wody integrat direkt, który produkowany jest w wielu wariantach, spełnia trzy wymagania, które są oczekiwane w praktyce. Skupia zalety powszechnie stosowanych rozdzielaczy wodnych, impulsowych systemów chłodzenia i pracujących w trybie ciągłym termostatów tradycyjnych, przy jednoczesnej eliminacji wad tych systemów. Wszystko to zawarte jest w jednym systemie. Ten system termoregulacji posiada możliwości regulacyjne do 128 indywidualnych obiegów i nadaje się do przetwórstwa takich materiałów jak poliolefiny, oraz różnych innych technicznych termoplastów.  

W wyposażeniu standardowym, integrat direkt B, tak samo jak w klasycznym rozdzielaczu wodnym, żądany przepływ, początkowo ustawiany jest ręcznie, natomiast już podczas pracy, nadzorowany jest za pomocą czujnika przepływu i przedstawiony jest graficznie oraz cyfrowo na centralnym monitorze. 

W wyposażeniu standardowym integrat direkt R, żądany przepływ ustawiany jest centralnym sterowniku dla każdego obiegu indywidualnie, natomiast korygowany jest za pomocą zaworu regulacyjnego, w określonych wcześniej granicach regulacji.

W zależności od wersji urządzenia, zakres regulacji przepływu to od 1,8 do 32 l/min., przy temperaturze do  95°C lub wyjątkowo do 120°C. Zasilanie wodą termostatującą, posiadającą odpowiednią dla danego procesu temperaturę, realizowane jest za pomocą termostatów z grupy teco. 

Polepszenie
jakości detali
Minimalizacja
podłączeń mediów
Podwyższenie
bezpieczeństwa procesu
Obniżenie
kosztów energii

integrat direct

urządzenia te znajdują zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu: