system integrat

integrat 4D

Forma z termostatowaniem bliskim gniazda formującego

Jako konstruktorzy form wtryskowych, wiecie Państwo doskonale, że najważniejszym ogniwem w łańcuchu wytwarzania detali z tworzyw sztucznych jest forma wtryskowa. Standardowe metody termostatowania, oparte na wierconych kanałach chłodzących, nie są w stanie już dotrzymać kroku, wymaganiom dotyczącym czasu cyklu oraz jakości produkowanych detali.

Urządzenie Integrat 4D jest racjonalną odpowiedzią firmy gwk, na ekonomiczny proces chłodzenia formy wtryskowej.

Podczas procesu wtrysku detali technicznych, czas chłodzenia wynosi 2/3 czasu całego cyklu, przez co staje się najkosztowniejszym etapem całego procesu wtrysku, oraz miejscem największego potencjału racjonalizacji tego procesu, w prawidłowo skonfigurowanym procesie chłodzenia.

Dzięki usytuowaniu kanałów chłodzących blisko gniazda formującego, oraz dzięki ich ułożeniu segmentowemu, przy wprowadzeniu odpowiedniej ilości wody o określonej temperaturze, wprowadzone przez materiał ciepło, zostaje najszybciej odprowadzone, przy równoczesnym osiągnięciu najlepszej jakość detalu, co zmniejsza ilość braków i stabilizuje proces produkcyjny.


Im bliżej umiejscowione są kanały chłodzące, oraz im bardziej równomiernie zrealizowane jest rozprowadzenie wody chłodzącej, tym bardziej jednorodne jest przewodzenie ciepła i tym szybszy jest proces chłodzenia.

Przy wytwarzaniu detali technicznych, dzięki systemowi gwk, czas chłodzenia może zostać zredukowany o ca. 30 - 50%. Dzięki temu można osiągnąć redukcję całkowitego czasu cyklu o około 20 - 30%.

Możliwość redukcji czasu cyklu, przy utrzymaniu lub polepszeniu jakości produkowanych detali, jest niewątpliwie największą korzyścią dla zakładów umiejscowionych w zachodniej części Europy, gdyż tu koszty pracy na godzinę są najwyższe. 

Reduce
Ciycle Time
Polepszenie
jakości detali
Minimalizacja
podłączeń mediów
Wzrost
produktywności

integrat 4D

urządzenia te znajdują zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu: