Urządzenia chłodnicze

hermeticool /
hermeticool hybrid

Skraplacze/Chłodnie wentylatorowe

Energooszczędne chłodnie wentylatorowe

Systemy chłodnicze gwk zawierające chłodnie wentylatorowe, wykorzystują różnice temperatur pomiędzy dniem a nocą, oraz pomiędzy porami roku, aby w bardzo ekonomiczny sposób wytwarzać wodę lodową, wykorzystywaną w procesie produkcji. W systemach takich czas pracy agregatów chłodniczych zredukowany zostaje do minimum.

 

Sterowanie silnikami wentylatorów chłodni wentylatorowych gwk.
Nowe oprogramowanie sterujące silnikami wentylatorów chłodni, mierzy aktualny pobór prądu przez te silniki i przez regulację ich obrotów, dopasowuje je, do chwilowego zapotrzebowania na moc chłodniczą. Dzięki temu zrealizowany zostaje zawsze najniższy pobór energii elektrycznej. Nowa generacja silników bezszczotkowych, w porównaniu do konwencjonalnych, pozwala się dokładnie sterować, nawet przy bardzo niskich obrotach. Sterowanie to, pozwala również na obniżenie obrotów wentylatorów chłodni, w okresie nocnym, co umożliwia znaczne obniżenie emisji hałasu. Parametry pracy każdego silnika mogą zostać zapisane w pamięci i podczas ewentualnej jego wymiany, może ono zostać na nowo wgrane. Na podstawie wykonanych różnych instalacji z chłodniami wentylatorowymi, doświadczenie wykazało, że modernizacja systemu chłodniczego w te nowe rozwiązania, może przynieść oszczędności do 85% kosztów eksploatacji systemu.

Zastosowanie chłodni wentylatorowych jest uzasadnione, jeśli temperatura wody chłodzącej jest co najmniej o 5° K wyższa od temperatury powietrza. W systemach chłodniczych z chłodniami wentylatorowymi, ciepła woda powrotna transportowana jest do tych chłodni, umieszczonych na zewnątrz, gdzie następuje oddanie do otoczenia ciepła w niej zawartego.

Glikol a chłodnie wentylatorowe

Chłodnie wentylatorowe dostępne na rynku pracują z mieszaniną wody i glikolu, aby w zimie podczas przestoju w produkcji, uniemożliwić ich zamarznięcie. Aby wyeliminować kontakt mieszaniny glikolowej z odbiornikami chłodu, należy oddzielić obieg glikolowy -chłodni, od obiegu wodnego - odbiornika, za pomocą wymiennika ciepła.

Niedogodności te nie występują, przy zastosowaniu chłodni wodnych gwk, zwanych gwk-hermeticool, które pracują cały rok bez dodatku glikolu. Konstrukcja tych urządzeń, wraz ze zintegrowanym systemem zabezpieczeń, zapobiegają zamarznięciu chłodni również bez stosowania grzania podczas przestoju. W porównaniu do chłodni glikolowych, chłodnie wodne charakteryzują się większymi oszczędnościami w eksploatacji. 

 

Systemy chłodzenia z chłodniami gwk hermeticool hybrid należą do bardzo energooszczędnych układów chłodniczych. Obieg hermeticool hybrid, często zwany obiegiem adiabatycznym, jest obiegiem zamkniętym. Montaż takich chłodni najczęściej następuje na dachu hali produkcyjnej. Przy niskich temperaturach zewnętrznych taki system chłodniczy osiąga największy stopień sprawności. Zintegrowany system zraszania chłodni, umożliwia bezpieczną produkcję również przy wysokich temperaturach zewnętrznych.


  • bez glikolu, bez wymiennika ciepła
  • nowe sterowanie silnikami wentylatorów chłodni gwk
  • ekonomiczne i oszczędzające miejsce rozwiązanie
Obniżenie
kosztów energii
Redukcja
zużycie CO2
zmniejszyć
koszty produkcji
Produkcja chroniąca
środowisko naturalne

hermeticool/hermeticool hybrid

urządzenia te znajdują zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu: